Mr. Jackson
@mrjackson

او رشد می کند تو فرصت بساز

بیانیه سازمانـی مـهدیاران

( شرکت خدمات آموزشی-تربیتی مهدیاران )

الف) شعار :

پرورش مهارت های ضروری ، هدایت استعدادهای برتر

ب) سیاست :

طراحی و اجرای کلیه فعالیت ها، بر اساس مشارکت علمی، به روز و هدفمند والدین و معلمین در امر تربیت، با هدف پرورش مهارت های مورد نیاز زندگی، و کشف و پرورش استعدادهای فرزندان انجام می گیرد.

پ) برنامه ماموریت :

مهدیاران مؤسسه ای علمی-تربیتی است که با حرکت در مرز علم روز، از طریق آموزش والدین و معلمین، و ایجاد فرصت یادگیری برای دانش آموزان، زمینه ساز پرورش مهارت های ضروری زندگی و کشف و پرورش استعدادهای برتر کودکان و نوجوانان می باشد.

ت) چشم انداز :

ایجاد یک مؤسسه الگو، محبوب و روزآمد در حوزه تربیت که خدمات، پشتیبانی ها و محصولات خود را به کودکان و نوجوانان، خانواده ها و مدارس(مراکز تربیتی) ارائه می دهد.

ث) ارزش ها :

  1. توانمندشدن و مشارکت علمی، به روز و هدفمند والدین و معلمین در امر تربیت
  2. پرورش کودکان و نوجوانان متفکر دارای مهارت در حیطه های مختلف تفکر
  3. تقویت فرهنگ گفتگو، همفکری، تبادل نظر و اشتراک تجربیات در زندگی افراد جامعه
  4. زمینه سازی جهت پرورش مهارت های اساسی و مورد نیاز زندگی متعادل(زندگی دلچسب، همه جانبه و مؤثر)
  5. توانمندشدن هر جوان در سامان دهی زندگی شخصی بر اساس استعدادهای برتر خود
  6. پشتیبانی علمی-تربیتی از دانش آموزان مدارس دولتی(ارائه فعالیت های تکمیلی همراستا با برنامه درس ملی که در مدارس دولتی فرصت کافی جهت پرداختن به آنها وجود ندارد)
  7. محوریت دادن به ساحت های تربیتی 6 گانه سند تحول آمورش و پرورش و عدم تمرکز صرف بر ساحت آموزشی
  8. گسترش خدمات و محصولات و عدم محدودیت جغرافیایی (همه کودکان و نوجوانان می توانند بدون محدودیت جغرافیایی، از طریق فضای مجازی و…. از محصولات مهدیار استفاده کنند.)
  9. ایجاد فرهنگ سازمانی با تکیه بر اخلاق مداری، احترام متقابل، نقدپذیری، عدالت آموزشی، خلاقیت و نوآوری، و پرهیز از تخریب اشخاص حقیقی و حقوقی و رفتارهای تنش آمیز
  10. حفظ شأن و احترام کلیه ذی نفعان اعم از دانش آموزان، اولیاء، و کارکنان به عنوان سرمایه های اصلی