Mr. Jackson
@mrjackson

او رشد می کند تو فرصت بساز

با شرکت در این طرح چه مواردی را دریافت خواهید کرد ؟

با شرکت در این طرح چه مواردی را دریافت خواهید کرد ؟ 1 . از شایستگی ها، توانمندی ها و کارکردهای انطباقی فرزند خود اطلاع دقیق تری بدست خواهید آورد. (در این بخش به سوالاتی در زمینه ورزش های مورد علاقه کودک، انواع بازی ها و سرگرمی ها، کیفیت تعامل با همسالان، نگرانی های عمده […]